"Είναι πρόκληση να υλοποιείς ικανά
και αξιόπιστα κτίρια για την εκπαίδευση…"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
"…την εργασία"
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
009-homepage
"…την υγεία"
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
011-homepage
"…την κατοικία"
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
"...να αντιμετωπίζεις
τις δύσκολες συνθήκες."
"Η μεγαλύτερη πρόκληση ωστόσο είναι
η αξιοποίηση και διαμόρφωση του ίδιου του χώρου
που μας περιβάλει."

Loading