ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία ΑΣ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ – ΗΡ. ΤΑΣΣIΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αρχικά συστάθηκε από τους Ασημάκη Καφετζή και Ηρακλή Τασσίνη, αμφότερους Πολιτικούς Μηχανικούς απόφοιτους του Ε.Μ.Π. ο πρώτος και του Α.Π.Θ. ο δεύτερος, οι οποίοι κατείχαν εργολαβικό πτυχίο 2ης τάξης ο καθένας. Από το 1989 μετέχει σε αυτή και ο Γεώργιος Ασημάκη Καφετζής, Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών με εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης, ενώ από το 2002 και η Ζωή Ηρακλή Τασσίνη, Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών με εργοληπτικό 2ης τάξης.

company-profile-1

Ο Ασημάκης Καφετζής και ο Ηρακλής Τασσίνης συνεργάστηκαν από το 1969 και στη συνέχεια μαζί με το Γεώργιο Καφετζή και την Ζωή Τασίνη και στα πλαίσια της Ομορρύθμου Εταιρίας έχουν εκτελέσει μεγάλα και σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα, οικοδομικά και άλλα, στην ευρύτερη περιοχή των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας. Είτε μεμονωμένα έκαστος, είτε ως μέλη της Τεχνικής Εταιρείας «Α. ΚΑΦΕΤΖΗΣ – Η. ΤΑΣΣΙΝΗΣ και ΣΙΑ» Ο.Ε. είτε ως κύριοι μέτοχοι της «ΚΥΒΟΣ» Α.Ε. είτε ως υπεύθυνοι πληρεξούσιοι και εκπρόσωποι των Ανωνύμων Εταιρειών «ΔΟΜΙΚΗ» ΑΤΕ, «ΚΑΣΤΩΡ» Α.Ε. και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» ΑΤΕ (με σημαντική οικονομική συμμετοχή τους στις περιπτώσεις της «ΚΑΣΤΩΡ» Α.Ε. και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» ΑΤΕ) συμμετείχαν στις αντίστοιχες κατασκευαστικές Κοινοπραξίες.

Σε όλα τα έργα που ανέλαβε η εταιρία μας ή είχε την οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή και ανάμιξη στην κατασκευή τους, επέδειξε πλήρη συμμόρφωση στην εφαρμογή των αντίστοιχων μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, καλοπιστία στην ερμηνεία των όρων των συμβάσεων και ταχύτητα στην εκτέλεση αυτών, πάντα μέσα στα προβλεπόμενα εγκεκριμένα χρονικά όρια (προθεσμίες), όπως αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Επίβλεψης αυτών και συγκεκριμένα από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, την ΤΥΔΚ Νομού Αχαΐας, το Δήμο Πατρέων κ.λ.π.

kafetzis-tassinis-profile1

Η Εταιρία σήμερα, στελεχώνεται, από τους Μηχανικούς μέλη της Γιώργο Καφετζή – Ζωή Τασσίνη και από μια ομάδα μηχανικών, υπομηχανικών, εργοδηγών, τεχνητών και χειριστών μηχανημάτων, λογιστήριο και γραμματεία:

Διαθέτει τον αντίστοιχο μηχανικό εξοπλισμό και διατηρεί σταθερές σχέσεις συνεργασίας με Γραφεία Αρχιτεκτονικού – Στατικού – Η/Μ σχεδιασμού, στην Πάτρα και την Αθήνα. Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας αποτελεί η πολύχρονη σχέση εμπιστοσύνης με μεγάλο αριθμό τεχνικών συνεργείων.


Loading