Τμήμα κεντρικού δικτύου αποχέτευσης Παραλίας Πατρών μετά του αντιστοίχου αντλιοστασίου ΤΕΧΝΙΚΑ


Loading