Ενίσχυση-Αποκατάσταση Καραμανδάνειου Νοσοκομείου ΚΤΙΡΙΑΚΑ

εξωτερική άποψη
 
 
 
 
 
άποψη του εσωτερικού
 
 
 
 
 
 
φάση εργασιών
 
 
 
 
 
 
 
Loading