Κτίριο Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΚΤΙΡΙΑΚΑ

 
 
Κατασκευή αγάλματος Γενετικής ΒΝΑ από οπλισμένο σκυρόδεμα
 
φάση εργασιών
 
Loading