Κατασκευή ποδηλατοδρόμου σύνδεσης Νέου Λιμένα Πατρών με το Ιστορικό Κέντρο της Πόλης ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ

περαίωση
 
 
 
 
φάση κατασκευής
Loading