Πολυώροφη οικοδομή στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 23 στην Πάτρα ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Μ. Κουρμπανά και Συνεργάτες
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Χ. Κουρμπανά
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Α. Καφετζής – Η. Τασσίνης & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ : 550,00 μ2
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2005
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ :  2006 – 2007
Loading